I am a better investor because I am a businessman and I am a better
businessman because I am an investor."Warren Buffett

JEREMIE

JEREMIE (angl. „Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises”) yra bendra Europos Komisijos ir Europos investicinio banko grupės iniciatyva, skirta labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) panaudojant 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos ir nacionalines lėšas lanksčiam ir inovatyviam MVĮ finansavimui. Lietuvoje ši iniciatyva finansuojama ES struktūrinių fondų lėšomis pagal Lietuvos 2007-2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programą. Iniciatyvą administruoja ir JEREMIE kontroliuojantį fondą valdo Europos Investicijų Fondas (EIF), specializuota ES institucija, kuri veikdama kaip fondų fondas per finansinius tarpininkus teikia finansavimą MVĮ rizikos kapitalo ir garantijų forma.

Europos regioninės plėtros fondas

Google+